English - دری   

 

ارزشها و فرهنگ کاری:

اخلاق، کاردانی، کیفیت و توجه به نیاز مشتری، ارزش های شرکت تبلیغاتی کریم زرین را تشکیل میدهد.
شرکت کریم زرین فرهنگ کسب و کار منحصر به فرد خود را خواهد داشت و بر اساس آن فهرست ارزش ها و فرهنگ کاری خود را به ترتیب ذیل ارائه میدارد
.


کمال گرایی: باور به کمال گرایی به عنوان ابزاری صحیح جهت گسترش فعالیت شرکت کریم زرین به یک سطح خاص محدد نمی شود و در تمام بخشها متکی به این اصل خواهد بود. همچنین میکوشد با دید واقع بینانه ای، در راستای اثبات توانایی خویش در عرصه های مختلف گام بردارد.


ارائه خدمات برتر: به عنوان یک شرکت خدماتی حرفه ای، نوعیت و کیفیت خدمات بصورت مستقیم انکشاف شرکت را تحت تأثیر قرار میدهد. بنابر این با بهره گیری از شناخت کامل از جامعه، تلاش شرکت کریم زرین همواره بر این خواهد بود تا خدمات خود را بر اساس نیاز های برجسته و ضروری جامعه طراهی کند و در تفاهم با مشتری، بالاترین کیفیت ممکن را مد نظر گیرد.


مسئولیت اجتماعی: شرکت کریم زرین از مسئولیت خود مبنی بر بازگرداندن زفاه و ثروت به جامعه ای که در آن فعالیت می نماید، کاملاً آگاه هست و با تکیه بر این اصل، مقداری از فوائد مالی را در راستای توسعه اجتماعی به مصرف خواهد رساند.


محیط کاری متنوع و افراد متخصص:

جهت افزایش توانایی های اعضاء و ضریب بازدهی شرکت، کریم زرین متعهد به فراهم آوری برنامه های آموزشی و پرورشی برای ایجاد ارتباطات و پیدا کردن فرصت ها در یک محیط متنوع فرهنگی باشد.


© Copyright 2014 by Zarin Advertising. All Rights Reserved. صفحه اصلی   |    درباره ما   |     خدمات ما   |     مشتریان ما   |   تماس با ما
back to top